Stratēģiskās plānošanas sesijas

Risinājums organizācijas tālākā attīstības ceļa izvēlei un vadības komandas iesaistei.

Programma Pieteikties

Stratēģiskās plānošanas sesijas ir organizācijas tālākās attīstības virziena izvēles process, kuru kolektīvi īsteno tās vadības komanda. Plānošanas norisi parasti vada viens vai vairāki moderatori saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu.

Profesionāli moderēts (vadīts) stratēģiskās plānošanas process ievērojami kāpina visas vadības komandas motivāciju tajā aktīvi iesaistīties un arī pēc tam to realizēt dzīvē, kā arī saliedē komandu ap vienotu mērķi.

 

Šeit atradīsiet mūsu rekomendēto procesu organizācijas vai uzņēmuma stratēģiskās plānošanas organizēšanai. Ar tā palīdzību tiek identificēti uzņēmuma nozīmīgākie izaicinājumi un tiek izstrādāts rīcības plāns to atrisināšanai.

Stratēģiskās plānošanas process

Rekomendējam četru soļu procesu. Katrs no tiem ir vitāli svarīgs stratēģiskās plānošanas mērķa sasniegšanai. Šī darba rezultātā jūs izveidosiet trīs gadu plānu uzņēmuma vai organizācijas attīstībai.

Tāpat rekomendējam stratēģiskās plānošanas procesa vadīšanu uzticēt profesionālam moderatoram ar pieredzi šādu procesu vadīšanā.