Pētījumi

Kāds esot teicis, ka to ko nevar izmērīt, to nevar vadīt. Iespējams, ir situācijas, kurās savlaicīga un objektīva informācija par situāciju apkārtējā vidē nav tik izšķiroši svarīga kā biznesā. Tomēr, gan ikdienā vadot uzņēmumu, gan izvēloties tā attīstības virzienu un veidu, informācijai ir milzīga loma.

 

Savā darbā izmantojam gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētījumu metodes, lai iegūtu izsvērtu lēmumu pieņemšanai nepieciešamos datus. Mūsu rīcībā ir plašs pētniecisko metožu klāsts un mūsu rindās ir vadošie Latvijas pētījumu jomas eksperti, tādēļ izpētes darbu īstenojam pašu spēkiem, nepieciešamības gadījumā izmantojot partnerus datu vākšanas jomā.

 

Jomas, kurās veicam izpēti aptver pircēju un patērētāju pētījumus, uzņēmēju un biznesa klientu pētījumus, darbienieku un partneru pētījumus.