Komandas izcilība

Programma darbinieku produktivitātes palielināšanai un rotācijas samazināšanai.

Programma Pieteikties

Programmā strādājam ar vadītājiem, jo darbinieku veiktspēju visvairāk ietekmē tiešais vadītājs. Darbs ir vērsts uz vadītāja dotību nostiprināšanu.

Programma sākas ar analīzes, jeb kā mēs to saucam, ar skrīninga sadaļu – “Komandas izcilības pētījumu”, kurā tiek novērtēta uzņēmuma komandas salikuma kvalitāte, noteikta tās lojalitāte un identificētas jomas, uz kurām jākoncentrē uzmanība turpmākajā darbā ar komandas attīstību. Pētījums balstīts uz cilvēka dotību noteikšanas metodi BOSI.

Ja skrīninga rezultāts uzrāda nepieciešamību veikt padziļinātu kādas jomas vai nodaļas analīzi, tam seko diagnostikas sadaļa. Tās ietvaros tiek veikta konstatēto problemātisko indikatoru cēloņu analīze un izveidots to novēršanas plāns.

Trešā programmas sadaļa – vadības komandas attīstība. Parasti tā ietver vadības grupas apmācības nepieciešamo papildus zināšanu apgūšanai, sparinga sesijas augstakā līmeņa vadītājiem un koučinga sesijas vidējā līmeņa vadītāju korpusam. Lai panāktu nepieciešamo vadītāju uzvedības maiņu, rekomendējamais programmas apjoms ir 6 mēneši regulāra darba.

Ja izmantojam līdzību ar sportu, tad skrīninga sadaļā mēs kā sporta ārsts veicam komandas spēlētāju vispārējā stāvokļa novērtējumu un identificējam iespējamās problēmzonas.

Diagnostikas sadaļā veicam padziļinātu iespējamo problēmzonu izpēti un cēloņu analīzi. Un balstoties uz to izstrādājam fizioterapijas un treniņu plānu.

Savukārt vadības komandas attīstības sadaļā palīdzam spēlētājiem apgūt pareizās kustības un trenerim – sekot līdzi svarīgākajiem komandas tonusa indikatoriem.

Par programmu

Lai gan programmas saturs tiek pieskaņots katra konkrētā pasūtītāja situācijai un vajadzībām, parasti pilna vadības komandas attīstības programma sastāv no sekojošām komponentēm.

Komandas izcilības pētījuma dalībnieki

Šajā sarakstā doti atsevišķi uzņēmumi, kuriem esam palīdzējuši novērtēt un/vai paaugstināt Komandas izcilību.

Kā pieteikties

Mums ir svarīgi saprast uzņēmuma vajadzības un motivāciju attīstīties, jo darbs ar cilvēkiem ir ļoti sarežģīts. Tas ir arī mūsdienu svarīgākā resursa – laika, ietilpīgs. Tādēļ pirms sadarbības uzsākšanas gribam Jūs iepazīt un palīdzēt Jums iepazīt arī mūs.

Šajā nolūkā esam izstrādājuši speciālu iepazīšanās formātu, ko dēvējam par Tāfeli. Tā ir speciāli dizainēta vizionēšanas sparinga sesija, kuras gaitā Jūs iepazīstiniet mūs ar savu uzņēmuma attīstības vīziju, kā arī ar iespējām un izaicinājumiem tās realizēšanā. Savukārt mēs dalāmies ar saskatītajām iespējām un idejām, ja diskusijas gaitā tādas ir radušās.

Uzņēmumiem, kuri nodarbina 200 vai vairāk cilvēkus šī sesija ir bez maksas.

Uzzināt vairāk

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Tālruņa numurs

Jūsu ziņa