BOSI uzņēmēja gēna metodoloģija

BOSI ir ASV izstrādāta metodoloģija ātrai un precīzai cilvēka dotību noteikšanai.

Dotības nosaka cilvēka automātisko ricības modeli gan profesionālajā, gan privātaja dzīvē. Jomās, kuras atbilst cilvēka dotībām, viņš sevi realizē viegli un ar panākumiem, gūstot gandarījumu sev un radot augstu pievienoto vērtību organizācijai un sabiedrībai.

BOSI ir akronīms četriem gēniem:

  • B ir Būvētāja gēna apzīmējums
  • O ir Oportūnista gēna apzīmējums
  • S apzīmē Speciālista gēnu
  • I apzīmē Inovatora gēnu

Cilvēkā var sastapt vienu vai vairākus (reizēm pat visus četrus) gēnus dažādās kombinācijās. Dotību jomas raksturo gēnu kombinācija un to īpatsvars. Ja cilvēkam ir tikai viens gēns, tā īpatsvars būs 100% un tas izpaudīsies tīrā veidā visās dzīves situācijās.

Divu gēnu gadījumā, kā pirmais (automātiski) izpaudīsies gēns ar augstāko īpatsvaru (izteiktākais gēns). Otrs izteiktākais tiks izmantots komplicētākās situācijās, kad cilvēkam jāpieslēdz papildus iekšējie resursi.

Trešais un ceturtais ir minorie gēni, kuriem cilvēks var piekļūt, bet tas notiek daudz retāk. Vairumā situāciju cilvēka uzvedību ietekmē divi izteiktākie gēni.

BOSI gēni ir izvietoti matricā.

Pa diognāli izvietotie gēni pēc savas dabas ir pretēji viens otram. To pasaules uzskats, vērtību sistēmas un lēmumu pieņemšanas mehānismi kardināli atšķiras. Tādēļ sadarbība starp cilvēkiem ar pretējiem gēniem parasti ir psiholoģiski un emocionāli sarežģīta.

Tai pat laikā, pretējie gēni ir komplementāri. Viena stiprās puses ir otra gēna vājās jomas, un pretēji. Citiem vārdiem, sadarbība starp pretējo gēnu īpašniekiem ir ar visaugstāko pievienotās vērtības potenciālu.

Kvadranta malās izvietotajiem gēniem ir kopējas iezīmes, tādēļ attiecības starp šo gēnu cilvēkiem veidojas harmoniskāk.

Kvadranta kreisā puse (B un S), līdzīgi kā cilvēka kreisā smadzeņu puslode, ir racionāli orientēta. Šo gēnu īpašnieki ir pragmatiski, domā loģiski un secīgi (lineāri). Cilvēkiem ar šo gēnu salikumu padodas lietu strukturēšana, sistematizēšana un organizēšana. Viņiem ir talants iegūt, efektīvi izmantot un saglabāt.

Kvadranta labā puse (O un I) ir iracionāla, spontāna un emocionāla. Šie cilvēki ir radoši un lēmumu pieņemšanā vairāk paļaujas uz sajūtām un mirkļa noskaņām, nevis ilgstošu un pamatīgu analīzi. Labās kvadranta puses cilvēkiem padodas radīšana. Viņi vairāk tiecas jaunradīt, pievienot vērtību, nevis pārstrukturēt jau esošos resursus.

Kvadranta augšmalā izvietotie gēni (B un O) atbild par ambīcijām un iešanu plašumā, jeb par kvantitatīvu izaugsmi. Cilvēkiem ar šiem gēniem raksturīga nepacietība, nepiesātinātība (nekad nav gana) un vēriens. Viņi mīl domāt lielos vilcienos, stratēgiski, grib pārskatīt “visu laukumu”.

Kvadranta apakšējā malā izvietotie gēni (S un I) atbild par iedziļināšanos un uzmanību pret detaļām, jeb par kvalitatīvu izaugsmi. Šo gēnu ipašniekiem raksturīga vēlme izprast konkrēto gadījumu, izpētīt konkrēto koku (nevis visu mežu) un uzlabot konkrēto produktu, nevis visu uzņēmumu.

Lai iepazītos tuvāk ar BOSI metodi latviešu valodā, apmeklējiet kādu no mūsu semināriem “Komandas dotības” vai piesakieties BOSI komandas testam jūsu uzņēmumā.

Angļu valodā vislabāk iepazīt BOSI, izlasot Joe Abraham grāmatu “Entrepreneurial DNA”, kas iegādājama lielākajos pasaules interneta veikalos, t.sk. Amazon.com un Bookdepository.com

Uzzināt vairāk par BOSI komandas testu

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Tālruņa numurs

Jūsu ziņa