Līderības attīstība

 

Vislabākais veids, kā mainīt komandas uzvedību ir izmantojot efektīvu līderību. Tajā pat laikā zemākā un vidējā līmeņa vadītāju līdera dotības bieži ir organizāciju vājākais punkts.

 

Academia, LTRK un Lursoft īstenotā “Komandas izcilības pētījuma” rezultāti liecina, ka Latvijas uzņēmumos 55% vadības līmeņa darbiniekiem nepieciešams atbalsts līderības attīstībā.

 

Šodien vadītāji saskaras ar arvien pieaugošiem izaicinājumiem praktiski visās jomās. Darbinieku un akcionāru ekspektācijas pastāvīgi aug, konkurence kļūst arvien asāka un pārmaiņas notiek arvien straujāk.

 

Lai veiksmīgi vadītu, šodienas līderiem nepieciešama pastāvīga attīstība.

 

Academia pieeja līderības attīstībai dod vadītājiem papildus atbalstu, treniņus un pragmatiskus rīkus savas komandas virzīšanai uz organizācijas mērķiem.

 

Lai gan uzsākot sadarbību, vispirms katrai organizācijai un pat katram vadītājam individuāli nosakam nepieciešamās attīstības vajadzības un kopā izveidojam attīstības programmas plānu, parasti mūsu līderības attīstības programmas ietver sekojošus risinājumus:

 

  • Vadības komandas darba sesijas – uzņemamies ārējā impulsa devēja lomu un saliedējam komandu ap kopēju mērķi
  • Virtuālās kouča koučinga sesijas – mēs vērojam vadītāju koučojot savus darbiniekus un sniedzam individuālu atgriezenisko saiti
  • Koučings – piešķiram vadītājam vai komandai kouču, kas palīdz virzīties uz nosprausto mērķi ātrāk un rezultatīvāk
  • Sparinga sesijas – piešķiram vadītājam sparinga partneri stratēģisko jautājumu izsvēršanai
  • Apmācības BOSI metodoloģijas izmantošanā darba uzdevumu došanā un komunikācijā ar komandu
  • Apmācības darbinieku atlasē pēc dotībām un konsultācijas komandas salikuma pilnveidošanā – palīdzam katrai vakancei izraudzīties talantīgāko darbinieku